Mạch Chuyển 12VDC Sang Nguồn Đôi ±66V Loại A – 500W

Danh mục:

Product Description

Mạch chuyển 12VDC sang nguồn đôi ±66V loại A – 500W có chức năng chuyển đổi nguồn điện 12VDC thành nguồn điện đối xứng (-66V) – (0V) – (+66V) với công suất tải lên đến 500W.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mạch Chuyển 12VDC Sang Nguồn Đôi ±66V Loại A – 500W”