MSP430F5529 USB LaunchPad™ development kit

Danh mục:

Product Description

Đặc trưng
  • MCU 16-bit MSP430F5529 hỗ trợ USB 2.0
  • Lên đến 25 MHz
  • 128KB Flash và 8KB RAM
  • 12 bit SAR ADC
  • Có nhiều ví dụ về lớp thiết bị USB và thư viện phần mềm nhúng (CDC, HID, MSC)
  • eZ-FET lite: Trình gỡ lỗi tích hợp mã nguồn mở với ứng dụng UART
  • Một kết nối USB cho trình mô phỏng và mục tiêu thông qua việc sử dụng bộ chia USB tích hợp
  • USB làm nguồn điện: 5V và 3.3V thông qua bộ chuyển đổi DC / DC hiệu quả cao
  • Chuẩn 40 pin LaunchPad tận dụng hệ sinh thái BoosterPack

There are no reviews yet.

Be the first to review “MSP430F5529 USB LaunchPad™ development kit”