MSP430FR2433 LaunchPad Development Kit

Đặc trưng
  • MCU 16-bit dựa trên công nghệ ULP FRAM MSP430FR2433
  • Công nghệ EnergyTrace ™ có sẵn để gỡ lỗi điện năng cực thấp
  • Bộ tiêu chuẩn LaunchPad 20 chân tận dụng hệ sinh thái BoosterPack
  • Đầu dò gỡ lỗi eZ-FET trên bo mạch
  • 2 nút và 2 đèn LED để người dùng tương tác
Danh mục:

Product Description

Đặc trưng
  • MCU 16-bit dựa trên công nghệ ULP FRAM MSP430FR2433
  • Công nghệ EnergyTrace ™ có sẵn để gỡ lỗi điện năng cực thấp
  • Bộ tiêu chuẩn LaunchPad 20 chân tận dụng hệ sinh thái BoosterPack
  • Đầu dò gỡ lỗi eZ-FET trên bo mạch
  • 2 nút và 2 đèn LED để người dùng tương tác

 

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “MSP430FR2433 LaunchPad Development Kit”